Kalıp Vitrini Wiki

Silikon Kalıp Terimler Sözlüğü

Silikon Kalıp Terimler Sözlüğü
 • Katalizör: RTV-2 silikon karışımının sertleşmesini başlatan kimyasal bileşen.
 • Kalıp Destek Çerçevesi: Büyük veya karmaşık kalıplarda kalıp yapısının şeklini korumak ve desteklemek için kullanılan çerçeve veya yapı.
 • Kalıp Çıkartma: Silikon kalıbın nesneden çıkarılması işlemi. Dikkatlice yapılmalı, nesnenin zarar görmemesi için özen gösterilmelidir.
 • Dökme Malzemesi: Kalıp içine dökülerek ürünün kopyası alınan malzeme. Örneğin, reçine, metal, beton gibi malzemeler dökme malzemesi olarak kullanılabilir.
 • İç Kalıp ve Dış Kalıp: İç kalıp, nesnenin iç yüzeyini kaplayan kalıptır. Dış kalıp ise nesnenin dış yüzeyini kaplayan kalıptır. Bazı durumlarda, iç ve dış kalıplar aynı anda kullanılır.
 • Kalıp Yüzeyi: Silikon kalıbın iç yüzeyi, nesnenin şeklini alacak olan yüzeydir.
 • Kalıp Kapatma: İki veya daha fazla parça halinde olan kalıpların bir araya getirilerek kapatılması işlemi. Bu işlem, kalıp içine dökme yapmadan önce yapılır.
 • Ürün Kopyası: Kalıp kullanılarak yapılan ve orijinal nesnenin bir kopyası olan ürün.
 • Elastomer: Esnek ve elastik malzemeleri ifade eden terim. Silikon kalıp malzemeleri genellikle elastomer özelliklerine sahiptir.
 • Kalıp Testi: Kalıp yapımından önce, kalıbın doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla yapılan deneme.
 • Çekme Dayanımı: Bir silikon kalıbın ne kadar gerilebileceğini veya çekilebileceğini ifade eden bir özellik. Esnek kalıp yapımında önemlidir.
 • Kalıp Malzemesi Karıştırıcısı: RTV-2 silikonun iki bileşenini doğru oranlarda karıştırmak için kullanılan bir alet.
 • Yüzey Pürüzlülüğü: Kalıp yüzeyinin ne kadar pürüzsüz veya kaba olduğunu ifade eden bir özellik.
 • Çıkarılabilir Kalıp: Kalıp yapımından sonra nesnenin kalıptan kolayca çıkarılabildiği ve kalıp tekrar kullanılabildiği kalıp türü.
 • Reçine Kalıp: Genellikle takı yapımında kullanılan, reçine dökerek ürün kopyaları elde etmek için kullanılan kalıp türü.
 • Silikon Karıştırma Oranı: RTV-2 silikonun iki bileşeninin doğru oranlarda karıştırılması gereken oranı ifade eder. Bu oran, üretici talimatlarına göre belirlenir.
 • Kalıp Ağırlığı: Kalıp silikonunun toplam ağırlığını ifade eder. Bu terim, kullanılacak kalıp miktarını belirlemede yardımcı olabilir.
 • Kalıp Yüzey Astarı: Kalıp yüzeyine uygulanan ince bir tabaka, kalıbın pürüzsüz ve homojen olmasını sağlar.
 • İzolasyon: Kalıp yaparken belirli bölgeleri diğer bölgelerden izole etmek için kullanılan malzeme veya yöntem.
 • Yan Kalıp: Bir nesnenin yanal veya kenar bölgelerini kaplayan kalıp türü.
 • Yüzey Düzeltme: Kalıp yapımından sonra, kalıp yüzeyinde oluşan küçük kusurların düzeltilmesi işlemi.
 • Negatif Kalıp: Kalıp yapılırken, nesnenin tam tersi şeklinde oluşturulan kalıp. Bu tür kalıplar genellikle pozitif kalıp yapımında kullanılır.
 • Pozitif Kalıp: Kalıp yapılırken, orijinal nesnenin tam kopyasının oluşturulduğu kalıp türü.
 • Kalıp Dökümü: Kalıp içine dökme malzemesi dökerek ürünün kopyasını almak için kullanılan işlem.
 • Kalıp İzolatörü: Kalıp yapılırken farklı bölümleri birbirinden izole etmek için kullanılan malzeme.
 • Kesme Aletleri: Kalıp yapımında kalıp malzemesini kesmek veya şekillendirmek için kullanılan bıçaklar ve aletler.
 • Kalıp Renklendirici: Silikon karışımına renk eklemek için kullanılan pigment veya boyalar.
 • Kürlenmiş Silikon: Silikon kalıbın tamamen sertleşip kürleme sürecini tamamladığı durumu ifade eder.
 • Kalıp Uygulama Yüzeyi: Silikon kalıbın uygulandığı nesnenin yüzeyi.
 • Nesne Çıkartma: Kalıptan çıkan ürünün kalıptan çıkarılma işlemi.
 • Açıkalıp Kalıp: İki parça halinde olan ve nesneyi üst üste koyarak kapatan bir tür kalıp.
 • Kalıp Kaplama Malzemesi: Kalıp yaparken nesneye veya kalıp yüzeyine yapışmayı önlemek için kullanılan geçici bir kaplama malzemesi.
 • Kalıp Yapıştırıcısı: Kalıp yapımında parçaları bir arada tutmak veya düzeltmeler yapmak için kullanılan yapıştırıcı.
 • Kürleme Odası: Kalıp yapımından sonra silikonun doğru şekilde kürlemesi için ayrılan özel bir oda veya ortam.
 • Kalıp Rafı: Birden fazla kalıbı depolamak ve organize etmek için kullanılan raf veya düzenleme sistemi.
 • Kalıp Dökme Hızı: Kalıp içine dökme malzemesinin ne kadar hızlı bir şekilde döküldüğünü ifade eder. Dökme hızı son ürünün kalitesini etkileyebilir.
 • Çıkartma Çizgisi: Kalıp içinden çıkan üründe kalıp yüzeyinden ayrıldığı bölgeyi ifade eder. Bu çizgi bazen düzeltilmesi gereken bir bölge olabilir.
 • Ömür Kalıp: Bir kalıbın kaç defa kullanılabileceğini ifade eder. Kalıp malzemesi ve kullanım koşulları ömür kalıbını etkiler.
 • Kavisli Kalıp: Düz bir yüzey yerine kavisli bir yüzeyi kaplayan kalıp türü. Özellikle yuvarlak, oval veya diğer kavisli şekiller için kullanılır.
 • Kare Kalıp: Dört eşit uzunluklu kenarı olan bir kare veya dikdörtgen şeklindeki nesneleri kaplayan kalıp türü.
 • Çekme Kalıbı: Kalıp yapımı tamamlandıktan sonra nesnenin kalıptan çıkarılması işlemi.
 • Uygulama Bölgesi: Kalıp malzemesinin nesne üzerine uygulandığı bölge veya yüzey.
 • Kalıp Destek Materyali: Büyük veya karmaşık kalıplarda kalıbın şeklini korumak ve desteklemek için kullanılan malzemeler.
 • Kalıp Parlatıcı: Kalıp yüzeyini pürüzsüz ve parlak hale getirmek için kullanılan bir tür alet veya kimyasal madde.
 • Kalıp Renklendirici: Silikon kalıp malzemesine renk eklemek veya kalıp yüzeyini renklendirmek için kullanılan maddeler.
 • Sıvı Silikon: Silikon kalıp yapımında kullanılan, sıvı formdaki silikon malzemesi.
 • Toz Silikon: Kalıp yapımında kullanılan, toz formundaki silikon malzemesi.
 • Kalıp Yapım Şablonu: Kalıp yapımı sırasında şekil ve boyutları doğru şekilde ayarlamak için kullanılan şablon veya kalıp.
 • Silikon Yoğurma Makinesi: RTV-2 silikonun bileşenlerini doğru oranlarda karıştırmak için kullanılan özel bir makine.
 • Sızdırmazlık: Kalıp yaparken, silikonun dökme malzemesi veya diğer dış etkenlerle temasını engellemek için kullanılan yöntem veya malzeme.
 • Kalıp Yüzey Değeri: Kalıp yapımından sonra elde edilen ürünün yüzeyindeki pürüzlülük veya düzgünlük derecesi.
 • Kalıp Tutkalı: Kalıp yapımında parçaları bir arada tutmak için kullanılan yapıştırıcı.
 • Silikon Kalıp Çantağı: Kalıp yapımında kesme, düzeltme veya ayrılma işlemlerinde kullanılan özel bir alet.
 • Kürleme Sıcaklığı: RTV-2 silikonun tamamen sertleşip kullanıma hazır hale geldiği sıcaklık.
 • Kalıp Şekillendirme: Kalıp yapımından sonra kalıbın istenen şekle veya boyuta getirilmesi işlemi.
 • Kalıp Sıkma Aparatı: Büyük veya karmaşık kalıpları bir arada tutmak veya sıkıştırmak için kullanılan aparat veya cihaz.
 • Elastik Geri Dönüş: Silikon kalıbın esnek özelliği nedeniyle, nesneyi çıkardıktan sonra eski formuna geri dönme yeteneği.
 • Kalıp Parçalama: Kalıp yapımından sonra kalıbı parçalara ayırma veya nesneyi çıkartma işlemi.
 • Kalıp Cila: Kalıp yüzeyini daha parlak hale getirmek veya korumak amacıyla kullanılan bir tür cilalayıcı madde.
 • Silikon Kalıp Bakımı: Kalıpın ömrünü uzatmak ve kalıp yüzeyini korumak için düzenli olarak yapılan bakım işlemleri.
 • Reçine Döküm Kalıbı: Özellikle takı yapımında kullanılan, reçine dökme işlemi için özel olarak tasarlanmış kalıp.
 • Eğimli Kalıp: Bir tarafı yüksek, diğer tarafı düşük olan nesneler için kullanılan kalıp türü.
 • Kalıp Silikonu Kalınlığı: Kalıp malzemesinin nesneye uygulandığında kalıp yüzeyini ne kadar kapladığını ifade eden değer.
 • Kalıp Kaplama Aleti: Kalıp yaparken, kalıp yüzeyine kaplama veya astar uygulamak için kullanılan özel alet.
 • Esnek Kalıp: Silikon kalıp, esnek olduğu için kalıp içindeki nesneyi daha kolay çıkartmayı sağlar.
 • Kürlenme Odası: Silikon kalıbın kürleme sürecini hızlandırmak için kullanılan kontrol edilen bir ortam.
 • Kopya Ürün: Kalıp kullanılarak üretilen, orijinal nesneye benzer kopya ürün.
 • Kalıp Çıkartma Yöntemi: Kalıptan çıkartma işlemi sırasında kullanılan yöntemler, aletler veya malzemeler.
 • Kalıp Kapanışı: Birden fazla parçadan oluşan kalıpların bir araya getirilip kapatılması işlemi.
 • Kalıp Malzemesi Dozajı: RTV-2 silikonun bileşenlerinin doğru oranlarda ölçülmesi ve karıştırılması işlemi.
 • Kalıp Hava Almayan Ortamda Saklanması: Kalıp malzemesinin nem ve hava etkilerinden korunması amacıyla sıkıca kapatılmış bir kap içinde saklanması.
 • Dışbükey Kalıp: Dışarı doğru kavisli bir yüzeyi kaplayan kalıp türü.
 • Ürün İncelemesi: Kalıptan çıkan ürünün detaylı bir şekilde incelenerek kalıp hatalarının belirlenmesi.
 • Kalıp Çatlakları: Kalıp yüzeyinde oluşan veya sonradan meydana gelen çatlaklar.
 • Çoklu Kalıp: Birden fazla ürünün aynı anda yapılmasını sağlayan kalıp türü.
 • Kalıp Stabilitesi: Kalıbın, dökme malzemesinin içine döküldüğünde şeklini koruma yeteneği.
 • Kalıp Ayrılma Kuvveti: Kalıptan nesneyi çıkartmak için gereken kuvvet.
 • Kalıp Yapışkanlığı: Kalıp malzemesinin nesneye ne kadar iyi yapıştığını ifade eder. Aşırı yapışkanlık kalıp çıkartma işlemini zorlaştırabilir.
 • Kalıp Görünürlüğü: Kalıptan çıkan üründe kalıp yüzeyinin belli olup olmadığını ifade eder.
 • Kürleme Hızlandırıcı: Kürleme süresini hızlandırmak için kullanılan kimyasal madde.
 • Kalıp Değiştirme: Kalıp yapımında kullanılan kalıbın değiştirilmesi veya güncellenmesi işlemi.
 • Kalıp Dezenfeksiyonu: Kullanılan kalıbın hijyenik ve temiz olduğundan emin olmak için yapılan işlem.
 • Kalıp Kenarları: Kalıbın kenar bölgeleri veya çıkartma işlemi sırasında oluşan kenarlar.
 • Kalıp Yapımı Talimatları: Üretici tarafından sağlanan, doğru kalıp yapımı için adım adım talimatlar.
 • Kalıp Malzemesi Yenileme: Kullanılan kalıp malzemesinin ömrünü uzatmak için belirli aralıklarla yenilenmesi işlemi.
 • Nesne Modeli: Kalıp yapımı için temel alınan, nesnenin istenen son hali olan model veya prototip.
 • Kalıp Parlatma: Kalıp yüzeyini daha parlak ve pürüzsüz hale getirmek için yapılan işlem.
 • Kalıp Temizliği: Kalıp yapımından sonra kalıp malzemesinin kalıntılardan temizlenmesi işlemi.
 • Kalıp Enjeksiyonu: Kalıp yapımında dökme malzemesinin kalıp içine enjekte edilmesi işlemi.
 • Silikon İlaçları: Kalıp yapımında kullanılan, silikonun yüzeyini temizlemek veya korumak için kullanılan özel maddeler.
 • Kalıp Formu: Kalıp yapımında kullanılan kalıbın şekli ve boyutlarına dair bilgiler.
 • Kalıp Kapatma Malzemeleri: Kalıbın dökme malzemesi içine sızmasını önlemek için kullanılan malzemeler veya yöntemler.
 • Ürün Dökme: Kalıp yapımından sonra dökme malzemesinin kalıp içine dökülmesi işlemi.
 • Kalıp Ağırlık Dağılımı: Kalıbın içindeki malzemenin eşit veya istenilen şekilde dağıldığı kontrol edilen bir değer.
 • Kalıp Yapımında Kullanılan Aletler: Kalıp yapımında kesme, düzeltme, karıştırma, düzeltme vb. işlemler için kullanılan araçlar ve aletler.
 • Kalıp Numarası: Farklı kalıp projelerini tanımlamak ve yönetmek için kullanılan benzersiz bir numara veya kod.
 • Kalıp Boyama: Kalıp yüzeyine renk veya desen eklemek için kullanılan boya veya renklendirici işlem.
 • Kalıp Malzemesi Depolama: Kullanılmayan kalıp malzemesini uzun süre saklamak için yapılan işlem.
 • Kalıp Aksesuarları: Kalıp yapımında kullanılan yardımcı araçlar, aletler veya ekipmanlar.
 • Kalıp Kesme: Kalıp yapımından sonra kalıp malzemesinin fazlalıklarını keserek son şeklini almasını sağlayan işlem.
 • Kalıp Toleransı: Kalıp yapımında oluşabilecek küçük ölçüm farklılıkları.
 • Kalıp Saklama: Kullanılan veya kullanılmayan kalıpların düzenli ve güvenli bir şekilde saklanması.
 • Kalıp Ayarları: Kalıp yapımı sırasında kalıp parçalarının ve bileşenlerinin doğru pozisyonlarda ayarlanması işlemi.
 • Kalıp Kontrolü: Kalıp yapımından önce ve sonra kalıpın detaylı bir şekilde kontrol edilmesi işlemi.
 • Kalıp Şablonu: Kalıp yapımı sırasında kalıbın istenen şeklini oluşturmak için kullanılan şablon veya kalıp.
 • Kalıp Yapım Tekniği: Farklı kalıp projelerinde kullanılan farklı teknikler veya yöntemler.
 • Kalıp Malzemesi Karışım Hızı: RTV-2 silikonun bileşenlerinin ne kadar hızlı karıştırılması gerektiği.
 • Silikon Kalıp Tozu: Kalıp yapımında kullanılan toz formundaki silikon malzemesi.
 • Kalıp Yüzey Kaplama: Kalıp yapımından sonra kalıp yüzeyine ekstra koruma veya parlaklık katmak için kullanılan kaplama işlemi.
 • Kalıp Kavrama Aleti: Kalıp yapımında parçaları bir arada tutmak veya yerine oturtmak için kullanılan alet.
 • Kalıp Malzemesi Sertliği: Silikon kalıp malzemesinin ne kadar sert veya yumuşak olduğunu ifade eden bir özellik.
 • Kalıp Boyutları: Kalıbın en, boy ve yükseklik gibi boyutlarını ifade eden ölçüler.
 • Kalıp Isı Toleransı: Silikon kalıp malzemesinin ne kadar yüksek sıcaklıklara dayanabildiğini ifade eden bir özellik.
 • Kalıp Stabilizatörü: Büyük veya karmaşık kalıpları sabitlemek veya desteklemek için kullanılan malzeme veya yapısı.
 • Kalıp Kavite Sayısı: Birden fazla ürünün aynı kalıp içinde yapılmasını sağlayan kalıp türü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir